Upptäck en annan sida av Tribune*

Insikt och kultur

Som förälder ger Tribune dig en insikt i ditt barns skolgång som kan vara svår att få annars. Som elev får du en sammanförande känsla: en kultur och historieskrivning.

Värd att vänta på

Magasinet utkommer två till fyra gånger per termin. Det blir en ljusstråle i den tyngsta skoltröttheten.

  • Elevdrivet 100%
  • Ideellt 100%
  • Familjer som prenumerar – din prenumeration spelar roll! 5%

Hem till datorn

kr39/Nummer
  • Digital tidning
  • Papperstidning – frakt ingår
  • Få tidningen före alla andra
Mer information

The Rydberg Tribune är registrerad som ideell förening hos skatteverket. Vårt första och enda syfte, enligt våra stadgar, är “att främja journalistik och skolkultur, genom utgivandet av en tidning, på Viktor Rydberg Gymnasium.” Redaktionen består uteslutande av elever på skolan, som alla arbetar helt ideellt. Vår målgrupp är främst eleverna på Odenplan, men även personer i dess periferi — såsom föräldrar och tidigare elever. Notera att detta skiljer oss från therydbergtribune.se, vars målgrupp är både Jarlaplan och Odenplan. Man kan helt enkelt säga att vi fyller ett tomrum som inte täcks av elevkåren, idrottsföreningen, eller övriga kommittéer: vi sammanför, informerar, organiserar och bidrar med en central plattform för självreflektion och kritiskt tänkande. Dessutom förgyller vi vardagen när skoltröttheten är som värst.

För mer information, kontakta oss på therydbergtribune@gmail.com

Bästa hälsningar,

Redaktionen

*The Rydberg Tribune Magazine är systertidning till The Rydberg Tribune, men är en egen förening med egen redaktion. Det tidningarna har gemensamt är att de rapporterar om samma skola, i övrigt fyller de olika nischar och drivs separat.